Sveriges arkitekter – SAR är en intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet erbjuder ett medlemskap från studentlivet till pensionsåren och min farfar var medlem tills han gick i pension. Han trivdes jättebra på sitt jobb och kände ett stort förtroende för sitt fackförbund. Du som studerar till någon slags arkitekt kan gå med redan som student. De har bra förmåner till studerande och det kan kännas skönt att bli medlem innan man fått ett jobb. Då har man det redan klart och behöver inte tänka på det  när man ska till att söka jobb eller precis har fått ett nytt jobb. Det är så mycket att tänka på i alla fall. Att vara medlem i ett fackförbund innebär att man betalar en månadsavgift till förbundet. De kämpar för sina medlemmar både när det gäller lön och trygghet på arbetsplatsen. De kan ditt jobb.